مديريت منابع مالي و کنترل هزينه ها، مديريت هزينه هاي ضروري و غير ضروري، شناخت
بدین‌‌وسیله به اطلاع کلیه‌ی کارکنان گرامی و اعضای محترم هیأت علمی می‌رساند با پیگیری‌های بعمل آمده،...
بدین‌وسیله به اطلاع کلیه‌ی کارکنان گرامی و اعضای محترم هیأت علمی می رساند با پیگیری‌های بعمل آمده، امکان استفاده...
به اطلاع همکاران محترمی که سال گذشته در امر بیمه تکمیلی مشارکت داشته یا متقاضی استفاده از خدمات بیمه فوق می باشند، می رساند با عنایت به...
  • پیشنهاد شما
  • لینک مستقیم
  • توانگری مالی
    • توانگری مالی در اقتصاد خانواده