بدین‌وسیله جدول مقایسه‌ای تعهدات و حق بیمه پیشنهادی تکمیل درمان
قابل توجه کلیه کارکنان گرامی،‌ اعضای محترم هیأت علمی، محققین ارجمند و...
با استعانت از ذات اقدس الهي و تلاش و مساعي مشفقانه دوستان و همكاران خدوم و دلسوز معاونت محترم فن‌آوري اطلاعات و مديريت امورمالي، امكان...
پیرو اخبار قبلی بیمه تکمیل درمان، اینک اطلاعات لازم در خصوص شرایط و مراحل استفاده از بیمه تکمیلی، زمان ارائه درخواست،...
  • پیشنهاد شما
  • لینک مستقیم
  • توانگری مالی
    • توانگری مالی در اقتصاد خانواده