ثبت نام فرزندان ممتاز تحصیلی و اهدای جایزه

به منظور ترغيب و تشويق هرچه بيشتر فرزندان و تلاش و كوشش مستمر در عرصه‎هاي دانش و اخلاق، براي هريك از فرزندان همکاران گرامی تمام وقت و اعضاء محترم هیأت علمی، كه درسال تحصيلي 93-92 به استناد كارنامه؛ نمرات مندرج در جدول ذيل را كسب كرده باشند، جايزه‎اي در نظر گرفته خواهد شد:

 

رديف

مقطع تحصيلي

معدل كل

1

اول ، دوم و سوم ابتدايي

20

2

چهارم ، پنجم و ششم ابتدايي

19

3

اول ، دوم و سوم راهنمايي

18

4

اول ، دوم ، سوم دبيرستان و پيش دانشگاهي

17

5

كليه مقاطع دانشگاهي و حوزوي  (درصورت تامين اعتبار)

17

 

 خواهشمند است كارنامه‎ي قبولي فرزندان خود را طبق جدول فوق، حداكثرتا پايان وقت اداري روز ‌پنجشنبه مورخ 19/04/93 به اداره‎ي كارگزيني تحويل فرماييد.

                                                                                                                  اداره کل امور اداري و منابع انساني