معرفی دفتر توسعه و عمران

 

مدیر دفتر توسعه و عمران: جناب آقاي محمود قطبي

 

شرح وظائف:

 

 1. 1. اجراي طرح هاي عمراني در دست اجرا و طرح هايي كه از طرف مؤسسه محول مي گردد

  2. آگاهي از وجود اعتبار قبل از تنظيم قرارداد و خريد مصالح

  3. برنامه ريزي و ارائه طرح و تعيين اعتبار و نظارت بر كار جريان طرح

  4. انجام تحقيقات و بررسي هاي علمي و فني در زمينه طرح هاي در حال اجرا

  5. ايجاد هماهنگي در اجراي طرح هاي ساختماني و تأسيساتي

  6. انجام كارشناسي مربوط به عمران

  7. نظارت بر امور مناقصه و عقد قرارداد با پيمانكاران و اقدام بيمه عملياتي ساختماني

  8. اعزام افراد ذيصلاح به كميسيون هاي فني

  9. نظارت بر فعاليت هاي كاركنان فني و تأسيساتي پروژه هاي در حال ساخت

  10. پيش بيني بودجه لازم براي وظايف محوله

  11. تهيه گزارش هاي لازم براي ارائه به مقام مافوق

  12. انجام امور محوله از سوي مقام مافوق   

 

تلفن داخلی: 695 - 696

تلفن مستقیم: 32113695

محل کار: ساختمان مركزي، ‌طبقه همکف