اعلام زمان برگزاري آزمون دوره «آشنايي با قانون مديريت خدمات كشوري» (11) گروه اول (((قابل توجه همكاران محترم شركت‌كننده در دوره آموزش ضمن خدمت))) زمان برگزاري آزمون دوره «آشنايي با قانون مديريت خدمات كشوري» روز يكشنبه مورخ 1402.12....
ارسال جزوه قانون مديريت خدمات كشوري در كانال ايتا (((قابل توجه همكاران محترم شركت كننده در دوره «قانون مديريت خدمات كشوري»))) «جزوه قانون مديريت خدمات كشوري» ارسالي از سوي استاد محترم،  در كانال...
اطلاعيه شروع دوره ضمن خدمت «آشنايي با قانون مديريت خدمات كشوري» (حضوري گروه اول) (((قابل توجه همكاران محترمي كه دعوتنامه دريافت كرده‌اند))) به اطلاع مي‌رساند كه با همكاري مركز آموزش و پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري استان قم، دوره...
اعلام زمان برگزاري ادامه جلسات دوره «آشنايي با قانون مديريت خدمات كشوري» (گروه اول) (((قابل توجه همكاران شركت كننده در دوره ))) با توجه به وضعيت جوي پيش‌آمده و تعطيلي كلاس‌هاي آموزشي، زمان‌ برگزاري ادامه جلسات براي همكاران گروه اول...
اعلام زمان برگزاري آزمون دوره «اقتصاد مقاومتي2» به نام خدا (((قابل توجه همكاران محترم شركت‌كننده در دوره ))) زمان برگزاري آزمون دوره «اقتصاد مقاومتي2» روز سه‌شنبه مورخ 1402.11.24ساعت: رأس...
جزوه درس اقتصاد مقاومتی 2 جزوه درس آموزش ضمن خدمت جهت مطالعه برای آزمون
ارسال جزوه راهنماي كاربردي قانون مالياتهاي مستقيم مرتبط با دوره ضمن خدمت «قانون مالياتهاي مستقيم» به نام خدا (((قابل توجه همكاران محترم شركت كننده در دوره «قانون مالياتهاي مستقيم»))) جزوه «راهنماي كاربردي قانون مالياتهاي مستقيم» مرتبط با اين...
اطلاعيه شروع دوره ضمن خدمت «اقتصاد مقاومتي2» (حضوري) به نام خدا (((قابل توجه همكاران محترمي كه دعوتنامه دريافت كرده‌اند))) به اطلاع مي‌رساند كه با همكاري مركز آموزش و پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري...
(اصلاحيه) اعلام زمان برگزاري آزمون دوره «قانون ماليات هاي مستقيم» به نام خدا (((قابل توجه همكاران محترمي كه دعوتنامه شركت در دوره دريافت كرده‌اند))) زمان برگزاري آزمون دوره «قانون ماليات هاي مستقيم» روز شنبه...
برگزاري دوره دوم آموزش ضمن خدمت (دوره مقدماتي Excel) باسمه تعالي (((قابل توجه كاركنان محترم تمام‌وقت مؤسسه))) بدين‌وسيله با توجه به برنامه‌ريزي بعمل آمده،با همكاري معاونت محترم فناوري اطلاعات  دوره...

صفحه‌ها