ثبت نام دوره های آموزش شنای عمومی و اختصاصی آغاز شد

بدین‌‌وسیله به اطلاع کلیه‌ی کارکنان گرامی و اعضای محترم هیأت علمی می‌رساند با پیگیری‌های بعمل آمده، اموررفاهی در نظر دارد يک دوره‌ی آموزش شنای مقدماتیدر مجموعه‌ی استخر ایثار جهتکارکنان و فرزندان آنان با شرائط ذيل برگزار نمايد، متقاضیان می‌توانند حداکثر تا تاریخ 27/05/94جهت ثبت نام از طریق پورتال جامع مؤسسه، به آدرس سامانه اداری مالی ـ درخواست‌ها ـ ثبت درخواستمراجعه و گزینه‌ی مورد نظر خود را انتخاب نمایند.

1)      شرائط آموزش عمومی:

 

1)     مدت دوره 10 جلسه‌ی 90 دقیقه ای می باشد.

2)     حد نصاب برگزاری دوره با تعداد 15 نفرمی‌باشد.

3)     مبلغ هزينه‌ی آموزش برای هر نفر 1000000 ریالمی باشد که  از سرانه‌ی ورزشیو یا در صورت نداشتن اعتبار، از حقوق فرد قابل  کسر می باشد.

 

2)     شرائط آموزش اختصاصی:

1)     مدت دوره 10 جلسه‌ی 90 دقیقه ای می باشد.

2)     حد نصاب برگزاری دوره با تعداد 5  نفر می‌باشد.

3)     مبلغ هزينه‌ی آموزش برای هر نفر 2000000 ریالمی باشد که  از سرانه‌ی ورزشیو یا در صورت نداشتن اعتبار، از حقوق فرد قابل  کسر می باشد.

*تذکر:

·        متقاضیان آموزش فوق برای کارکنان مراکز وابسته در صورت تامین اعتبار و پرداخت هزینه های مربوطه بلامانع می باشد.

·         نیروهای ساعتی با شرایط ویژه و تکمیل فرم تعهدنامه و ضمانت 2 نفر کارمند تمام‌وقت میتوانند از این امکان استفاده نمایند.

 

اداره‌کل امور اداری و منابع انسانی

امور رفاهی- 21/05/94